ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ดุลการค้า"

ลบภาพ "Panama_Canal_Ship_Entering_Chamber.jpeg", ซึ่งถูกลบที่คอมมอนส์โดย Masur เพราะ No permission since 28 October 2013
(ลบภาพ "Panama_Canal_Ship_Entering_Chamber.jpeg", ซึ่งถูกลบที่คอมมอนส์โดย Masur เพราะ No permission since 28 October 2013)
 
[[File:Panama Canal Ship Entering Chamber.jpeg|thumb|200px|right|การขนส่งสินค้าผ่าน[[คลองปานามา]]]]
'''ดุลการค้า''' ({{lang-en|Balance of Trade}}) คือการเปรียบเทียบระหว่างผลต่างมูลค่าการนำเข้าสินค้ากับมูลค่าการส่งออกสินค้าของประเทศ โดยทั่วไปโดยทั่วไประยะเวลาที่ใช้เปรียบเทียบ คือ รายเดือน รายไตรมาส และรายปี <ref>http://www.bot.or.th/Thai/MonetaryPolicy/Pages/BalanceTrade.aspx</ref> ซึ่งถ้านำเข้ามากกว่าส่งออกแสดงว่าขาดดุลการค้า แต่ถ้าส่งออกมากกว่านำเข้าแสดงว่าเกินดุลการค้า และถ้าส่งออกและนำเข้าเท่ากันเรียกว่า สมดุลการค้า <ref>http://guru.google.co.th/guru/thread?tid=421acf47b094bb27&pli=1</ref>
==ชนิดของดุลการค้า==
19,352

การแก้ไข