ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิพีเดีย:กล่องผู้ใช้"

| {{Tl|User LoveQueen}}
|{{User LoveQueen}}
|-
| {{Tl|User อาลัยสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก}}
|{{User อาลัยสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก}}
|-
| {{Tl|User เคารพสมเด็จพระสังฆราช}}
1,143

การแก้ไข