ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
| รหัสภูมิภาค =
| บุคลากร =
| งบประมาณ = 535601.66278505 ล้านบาท <small>([[พ.ศ. 25552557]])</small><ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/25552556/A/015093/1.PDF พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25552557]ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 129130 ตอนที่ 1593ก วันที่ 811 กุมภาพันธ์ตุลาคม 25552556</ref>
| รัฐมนตรี1_ชื่อ =
| รัฐมนตรี1_ตำแหน่ง =
ผู้ใช้นิรนาม