ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สาธารณรัฐสังคมนิยมโรมาเนีย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
'''สาธารณรัฐสังคมนิยมโรมาเนีย''' ('''RSR''';[[ภาษาโรมาเนีย|โรมาเนีย]]Republica Socialistă România[[ภาษาอังกฤษ|อังกฤษ]]Socialist Republic of Romania) เป็นรัฐ[[คอมมิวนิสต์]]ตั่งแต่[[พ.ศ. 2490|ค.ศ1947]]ถึง[[พ.ศ. 2532|ค.ศ.1989]]
== Formation ==
 
{{Eastern Bloc sidebar}}
== ดูเพิ่ม ==
*[[Administrative divisions of the Peoples' Republic of Romania]]
ผู้ใช้นิรนาม