ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| คำขวัญ = ปัญญาดี มีคุณธรรม สร้างสรรค์สังคม
| ก่อตั้ง = [[พ.ศ. 2512]]
| ประเภท = [[โรงเรียนสาธิต]] สังกัด [[สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา]]
| ผู้อำนวยการ = '''ผศ.กนกนงค์นุช คงทองตังควัฒนกุล'''
| เพลง = เขตรั้วสีบลู
| ต้นไม้ - ดอกศรีตรัง
| สี = {{แถบสีสามกล่อง|orangered}} สีแสด
| ที่ตั้ง = 181 หมู่ที่ 6 ถนนเจริญประดิษฐ์ ตำบลรูสะมิแล [[อำเภอเมืองปัตตานี|อำเภอเมือง]] [[จังหวัดปัตตานี]] 94000
| เว็บ = [http://satit.pn.psu.ac.th/ satit.pn.psu.ac.th]
}}
 
'''โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์''' เป็นโรงเรียนสาธิต ในสังกัด[[มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์]] เริ่มก่อตั้งในปี [[พ.ศ. 2512]]
 
== ประวัติ ==
ผู้ใช้นิรนาม