ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(ย้อนการก่อเกรียนหมู่ของพวกหมื่นเบื้องสูง)
| พระราชมารดา = [[หม่อมหลวงบัว กิติยากร]]
| พระราชสวามี = [[พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช]]<br>([[พ.ศ. 2493]] - ปัจจุบัน)
| พระราชโอรส/ธิดา = [[ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี]]<br>[[สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร]]<br>[[สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี]]<br>[[สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี]]
| ราชวงศ์ = [[ราชวงศ์จักรี]]
| signature = Queen Sirikit Signature.svg
ผู้ใช้นิรนาม