ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมจินต์ ธรรมทัต"

* [[บูเช็กเทียน]] ช่อง 4
* [[พระเจ้าไทยหลวง]] ช่อง 4
* [[ลูกทาส]] (รพีพร) ช่อง 4
* [[รอยไถ]] (ไม้ เมืองเดิม) ช่อง 4 แสดงเป็น ลือ
* [[แผลเก่า]] (ไม้ เมืองเดิม) ช่อง 4
* [[ไอด้า]] ช่อง 4
* [[ออกญายามาด้า]] ช่อง 4
* [[ผู้ชนะสิบทิศ]] (ยาขอบ) ช่อง 4 แสดงเป็น ไขลู
* [[ขุนศึก]] (ไม้ เมืองเดิม) ช่อง 4 ปี 2502-04 แสดงเป็น หมู่ขัน
* [[ลูกทาส]] (รพีพร) ช่อง 4 ปี 2507
* [[แผลเก่า]] (ไม้ เมืองเดิม) ช่อง 4 ปี 2510
* ละครชีวิตคณะวิมอิทธิกุล (วิม อิทธิกุล) ช่อง 4
* ละครคณะสุภาพบุรุษ (อาจินต์ ปัญจพรรค์) ช่อง 4
ผู้ใช้นิรนาม