ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พื้นที่"

หน่วยวัดพื้นที่ ได้แก่
:[[ตารางเมตร]] = [[หน่วยเอสไอ|หน่วยอนุพันธ์ระบบเอสไอ]]
:1 [[เฮกตาร์]] = 10,0000000 ตารางเมตร
:1 [[ตารางกิโลเมตร]] = 1,000,000 ตารางเมตร
:1 [[ตารางเมกะเมตร]] = 10<sup>12</sup> ตารางเมตร
ผู้ใช้นิรนาม