ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
* [[มหาวิทยาลัยบูรพา]] ([[:en:Burapha University|Burapha University]])
* [[มหาวิทยาลัยมหิดล]] ([[:en:Mahidol University|Mahidol University]])
* **ม.สงขลานครินทร์(อนุมัติ ก.ค.56)(อยู่ระหว่างการตรวจสอบ)<ref>[http://www.psu.ac.th/node/5320 AUN รับ ม.อ.เป็นสมาชิกเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน]</ref>
||
* [[กรุงเทพมหานคร]]
ผู้ใช้นิรนาม