ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เอชทีเอ็มแอล"

HTML ยังคงเป็น[[รูปแบบไฟล์]]อย่างหนึ่ง สำหรับ .html และ สำหรับ .htm ที่ใช้ในระบบปฏิบัติการที่รองรับ รูปแบบนามสกุล 3 ตัวอักษร
 
== Markup ==
== มาร์กอัป ==
ลักษณะชนิดของมาร์กอัป ใน HTML
 
* มาร์กอัปสำหรับmarkupสำหรับ '''โครงหลัก''' อธิบายจุดประสงค์ ของข้อมูล ตัวอย่างเช่น
<source lang="html4strict"><h2>ฟุตบอล</h2></source>
:กำหนดให้เบราว์เซอร์คำนวณ "ฟุตบอล" เป็นลักษณะของหัวข้ออันดับที่ 2 มาร์กอัปโครงหลัก โดยปกติไม่ได้กำหนดลักษณะการแสดงผล แต่อย่างไรก็ตาม ทางเบราว์เซอร์กำหนดการแสดงผลมาตรฐานของมาร์กอัป โดยปกติจะแสดงผลในลักษณะที่ตัวอักษรขนาดใหญ่ และมีความหนา การกำหนดลักษณะสามารถทำได้ในส่วนของ [[Cascading Style Sheets]] (CSS)
ผู้ใช้นิรนาม