ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยศิลปากร"

|
|-
| align = "left"| 2. ศาสตราจารย์ [[พระยาอนุมานราชธน|ศาสตราจารย์ พระยาอนุมานราชธน]]
| [[พ.ศ. 2486]] - [[พ.ศ. 2492]]
|-
| align = "left"| 3. [[[[พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภาณุพันธุ์ยุคล|ศาสตราจารย์ พลตรี [[พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภาณุพันธุ์ยุคล]]
| [[พ.ศ. 2492]] - [[พ.ศ. 2494]]
|-
| [[25 พฤษภาคม]] [[พ.ศ. 2550]] - [[30 เมษายน]] [[พ.ศ. 2551]]
|-
| align = "left"| 18. [[อุทัย ดุลยเกษม|อาจารย์ ดร.อุทัย ดุลยเกษม]]
| [[1 พฤษภาคม]] [[พ.ศ. 2551]] - [[5 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2555]]
|-
ผู้ใช้นิรนาม