ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ละเอียด พิบูลสงคราม"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{รอการตรวจสอบ}}
{{Infobox Person
| name = ท่านผู้หญิง ละเอียด พิบูลสงคราม
| image = La-iad Pibulsonggram.jpg
| caption = ท่านผู้หญิงละเอียด พิบูลสงคราม
| term =
| parents = นายเจริญ พันธุ์กระวี <br>นางแช่ม พันธุ์กระวี
| spouse = [[แปลก พิบูลสงคราม|จอมพล แปลก พิบูลสงคราม]]
| children = พลตรี อนันต์ พิบูลสงคราม<br>พลเรือโทประสงค์ พิบูลสงคราม<br>ร้อยเอกหญิงจีรวัสส์ ปันยารชุน<br>นางรัชนิบูล ปราณีประชาชน<br>นางพัชรบูล เบลซ์<br>[[นิตย์ พิบูลสงคราม|นายนิตย์ พิบูลสงคราม]]
| relatives =
| footnotes =
}}
'''พันโทหญิง ท่านผู้หญิง ละเอียด พิบูลสงคราม''' ([[25 ตุลาคม]] [[พ.ศ. 2446]] - [[3 พฤษภาคม]] [[พ.ศ. 2527]]) เป็นภริยาใน [[จอมพล ป. พิบูลสงคราม]]
 
ท่านผู้หญิง ละเอียด พิบูลสงคราม มีสกุลเดิมว่า "พันธุ์กระวี" เป็นบุตรคนโตในจำนวน 9 คนของ นายเจริญ พันธุ์กระวี และนางแช่ม พันธุ์กระวี เกิดที่[[ตำบลดอนพุทรา]] [[จังหวัดนครปฐม]] ศึกษาชั้นต้นที่[[โรงเรียนสตรีวิทยา]] ต่อมาย้ายไปอาศัยที่[[จังหวัดพิษณุโลก]] เข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนตัวอย่างประจำมณฑลพิษณุโลก (ปัจจุบัน คือ [[โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม]]) ซึ่งเป็นโรงเรียนชายประจำจังหวัด แล้วย้ายไปศึกษาต่อที่[[โรงเรียนผดุงนารี]]
ท่านผู้หญิง ละเอียด พิบูลสงคราม พบรักกับร้อยตรีแปลก ขีตตะสังคะ เมื่ออายุได้ 14 ปี และได้สมรสกันที่จังหวัดพิษณุโลก และได้ย้ายติดตามสามีเรื่อยมา มีบุตรธิดาด้วยกัน 6 คน คือ
* พลตรี[[อนันต์ พิบูลสงคราม]] สมรสกับ [[หม่อมหลวงพร้อมศรี สนิทวงศ์]] (บุตรี[[หม่อมราชวงศ์พร้อมใจ สนิทวงศ์]] ([[พระสนิทวงศ์อนุวรรต]]) กับนาง[[ทวี จารุรัตน์]] <ref>[http://www.pantown.com/board.php?id=20500&area=3&name=board3&topic=38&action=view จากซางฮี้ถึงพร้อมพงษ์ พ.ศ. ๒๕๕๑]</ref>)
* พลเรือโท[[ประสงค์ พิบูลสงคราม]] สมรสกับ นาง[[เรืองยศ เกตุนุติ]]
ผู้ใช้นิรนาม