ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
 
 
== รางวัลเกียรติยศที่ได้รับ ==
* รางวัลนักศึกษาที่มีความประพฤติดีเด่น รับรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระสังฆราชฯ พ.ศ. 2517
* รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน พ.ศ. 2549
ผู้ใช้นิรนาม