ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ละเมียน บุณยะมาน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| party =
<!----------อื่นๆ---------->
| spouse = นางรัชนี บุณยะมาน
| spouse =
}}
'''ร้อยเอกละเมียน บุณยะมาน''' ([[19 ธันวาคม]] [[พ.ศ. 2462]] - [[26 มกราคม]] [[พ.ศ. 2551]]) อดีต[[สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลา]] และ อดีต[[สมาชิกวุฒิสภา]]
 
== ประวัติ ==
ร้อยเอกละเมียน บุณยะมาน เกิดเมื่อวันที่ [[19 ธันวาคม]] [[พ.ศ. 2462]]<ref>[http://www.thaiswatch.com/politician/info/pid/POL0000002983/info/vote ศูนย์ข้อมูลนักการเมือง]</ref> สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี จาก [[โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า]] และ นิติศาสตรบัณฑิต จาก [[มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์]] สมรสกับนางรัชนี บุณยะมาน
 
ร้อยเอกละเมียน เสียชีวิต เมื่อวันที่ [[26 มกราคม]] [[พ.ศ. 2551]] สิริอายุ 88 ปี <ref>[http://www.gotoknow.org/posts/76289 อาลัย: ร.อ. ละเมียน บุณยะมาน]</ref>
18,756

การแก้ไข