ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ราชการ"

'''ราชการ''' (สำหรับประเทศที่[[ราชาธิปไตย|มีพระมหากษัตริย์เป็นพระประมุข]]) หรือ '''รัฐการ''' (สำหรับประเทศที่[[สาธารณรัฐ|ไม่ได้มีพระมหากษัตริย์เป็นพระประมุข]]) เป็นระบบการทำงานอย่างหนึ่งของรัฐ หมายถึง การงานของพระมหากษัตริย์หรือรัฐบาล รวมไปถึงของทหารและตำรวจซึ่งอาจเรียกแยกเฉพาะว่า "ราชการฝ่ายทหาร" หรือ "รัฐการฝ่ายทหาร" แล้วแต่กรณี
 
== ราชการของไทย ==
[[ไฟล์:Emblem thailand garuda4.png|thumb|120px|right|ตราพระครุฑพ่าห์ สำหรับใช้เป็นตราหัวหนังสือราชการไทย (แบบที่นิยมใช้กันมาก)]]
 
ผู้ใช้นิรนาม