ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิเชษฐ์ เกษมทองศรี"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| image = วิเชษฐ์ เกษมทองศรี.jpg
| imagesize = 200px
| order = [[รายนามรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมของไทย|รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม]]
| term_start = [[830 พฤศจิกายนมิถุนายน]] [[พ.ศ. 25462556]]
| term_end = [[11 มีนาคม]] [[พ.ศ. 2548]]
| primeminister = [[ทักษิณ ชินวัตร|พันตำรวจโททักษิณยิ่งลักษณ์ ชินวัตร]]
| predecessor = [[ปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข]]
| successor =
| order2 = [[รายนามรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคมนาคมของไทย|รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม]]
| term_start2 = [[308 มิถุนายนพฤศจิกายน]] [[พ.ศ. 25562546]]
| term_end2 =[[11 มีนาคม]] [[พ.ศ. 2548]]
| term_end2 =
| primeminister2 = [[ยิ่งลักษณ์ทักษิณ ชินวัตร|พันตำรวจโททักษิณ ชินวัตร]]
| predecessor2 =
| predecessor2 = [[ปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข]]
| successor2 =
 
| order3= [[บ้านเลขที่ 111|ผู้ถูกเพิกถอนสิทธิทางการเมืองเป็นเวลา 5 ปี]]
| term_start3 = [[30 พฤษภาคม]] [[พ.ศ. 2550]]
ผู้ใช้นิรนาม