ผลต่างระหว่างรุ่นของ "Affiliate"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(โฆษณาแฝง+ชี้ช่องสแปม)
{{ชื่ออังกฤษ}}
== Affiliate ==
 
Affiliate คือระบบ การกระจายสินค้า,บริการของจากเจ้าของกิจการ<br />
ผ่านคนกลางหรือนักการตลาดออนไลน์(Internet Marketer,Affiliate Marketer) <br />
ซึ่งเว็บไซต์ที่นักการตลาดนิยมหารายได้กัน เช่น Amazon,Clickbank,GDI,Google Adsense ฯลฯ
 
Affiliate นั้นมีหลายประเภท<br />
* CPA (Cost per action) คือเมื่อนักการตลาด ได้ทำการตลาด จนได้รายชื่อและที่อยู่ติดต่อของลูกค้าผู้สนใจมา นักการตลาดก็จะได้ส่วนแบ่งตามเงื่อนไขที่ตกลงกัน
* PPC (Pay per click) ส่วนใหญ่จะเป็นการติดโฆษณาไว้ในเว็บไซต์ เมื่อคนมาคลิกโฆษณา เว็บมาสเตอร์ก็จะมีรายได้
ผู้ใช้นิรนาม