ผลต่างระหว่างรุ่นของ "Affiliate"

โฆษณาแฝง+ชี้ช่องสแปม
(ให้ใส่โครงไว้)
(โฆษณาแฝง+ชี้ช่องสแปม)
 
Affiliate นั้นมีหลายประเภท<br />
-* CPA (Cost per action) คือเมื่อนักการตลาด ได้ทำการตลาด จนได้รายชื่อและที่อยู่ติดต่อของลูกค้าผู้สนใจมา <brนักการตลาดก็จะได้ส่วนแบ่งตามเงื่อนไขที่ตกลงกัน />
-* PPC (Pay per click) ส่วนใหญ่จะเป็นการติดโฆษณาไว้ในเว็บไซต์ เมื่อคนมาคลิกโฆษณา เว็บมาสเตอร์ก็จะมีรายได้<br />
นักการตลาดก็จะได้ส่วนแบ่งตามเงื่อนไขที่ตกลงกัน ตัวอย่างที่เห็นกันในประเทศไทยที่หารายได้วิธีนี้ก็จะมี [http://www.iCyber.ws www.iCyber.ws]<br /><br />
 
 
- PPC (Pay per click) ส่วนใหญ่จะเป็นการติดโฆษณาไว้ในเว็บไซต์ เมื่อคนมาคลิกโฆษณา เว็บมาสเตอร์ก็จะมีรายได้<br />
 
{{โครง}}
ผู้ใช้นิรนาม