ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ"

 
กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้ขอพระราชทานนาม "[[สมเด็จพระอนุชาธิราช เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ|จอมพลสมเด็จฯ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ]]" ซึ่งเป็นเสนาธิการกองทัพบกและเป็นพระราชโอรสใน[[พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]]เป็นชื่อแทน "โรงเรียนอาชีวศึกษาบุตรข้าราชการกองทัพบก" โดยใช้ชื่อว่า "วิทยาลัยจักรพงษภูวนารถ" เพื่อเป็นเกียรติแก่กองทัพบก เช่นเดียวกันกับ โรงเรียนบุตรข้าราชการกองทัพบกส่วนกลางโดยได้นำชื่อ[[เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี (เจิม แสง-ชูโต)|จอมพลมหาอำมาตย์เอกเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี]] ซึ่งเป็นผู้บัญชาการทหารบกคนแรก เป็นชื่อโรงเรียนเพื่อเป็นเกียรติแก่กองทัพบกเช่นเดียวกัน ก็คือ[[โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี]]ในปัจจุบัน
*'''หมายเหตุ''' พระนาม กับ ชื่อวิทยาเขตนั้น จะเขียนต่างกัน เนื่องจากวิทยาเขตใช้การพ้องเสียงเหมือนพระนามเท่านั้น แต่ไม่ได้พ้องรูปเหมือนพระนามโดยตรง อันเป็นการมิบังควร
หากเป็นพระนามจะเขียนดังนี้ จอมพลสมเด็จฯเจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถฯ ข้อสังเกตุถ้าเป็นการเขียนพระนาม จะต้องใส่ทัณฑฆาต บน ษ.ฤาษี ที่คำว่า พงษ์ และคำว่า นาถ จะไม่มี ร.เรือ
ซึ่งต่างจากชื่อวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ คือ ไม่ต้องใส่ทัณฑฆาต บน ษ.ฤาษี และคำว่า นารถ จะต้องมี ร.เรือ
ผู้ใช้นิรนาม