ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ชินวุธ สุนทรสีมะ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
'''พันเอก ดร.ชินวุธ สุนทรสีมะ''' เป็นอดีต[[รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี]] ในรัฐบาลนาย[[ชวน หลีกภัย]] (ชวน 1)<ref>[http://www.cabinet.thaigov.go.th/cab_50.htm คณะรัฐมนตรี คณะที่ 52]</ref> ในสัดส่วนของ[[พรรคพลังธรรม]] และเป็นอดีต[[สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร]] 2 สมัย
 
เขาพ.อ.ชินวุธเป็นนักเรียนนายร้อยเทคนิคหลักสูตร 5 ปี รุ่นที่ 10 (เข้าศึกษาเมื่อปี พ.ศ. 2486)<ref>[http://www.siamrath.co.th/web/?q=%E0%B8%97%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A2-3-%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B3 ทหารประชาธิปไตย (3): แกนนำ]</ref> นอกจากงานราชการทหาร และงานการเมือง พันเอกชินวุธ นอกจากนี้แ้ล้วยังมีผลงานเขียนหนังสือ ตำราอีกจำนวนมาก ทั้งด้านเศรษฐศาสตร์ และผลงานวิชาการเกี่ยวกับหลักการวิจัย วิทยานิพนธ์
 
== งานการเมือง ==
พันเอกพ.อ.ชินวุธ เป็นนักการเมืองในสังกัดพรรคพลังธรรม เคยได้รับเลือกตั้งเป็น[[สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร]] ใน[[การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป มีนาคม พ.ศ. 2535]] และ[[การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป กันยายน พ.ศ. 2535]] และเขาได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในรัฐบาลนายชวน หลีกภัย เมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2535 และเขาต่อมาได้ลาออกในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2537<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2537/E/049/8.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง รัฐมนตรีลาออก (พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ พันเอก ชินวุธ สุนทรสิมะ นายฉลิมพล สนิทวงศ์ชัย นายเด่น โต๊ะมีนา)]</ref>
 
== อ้างอิง ==
ผู้ใช้นิรนาม