ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ละครวิทยุ"

*[[คณะอัชชาวดี | อัชชาวดี]] (อัจฉราวดี เถาเสถียร)
*[[เสนีย์ บุษปะเกศ]] ([[เสนีย์ บุษปะเกศ]])
*213 การละคร ([[เอิบ กันตะถาวร]])
*[[คณะเกศทิพย์ | เกศทิพย์]] (กัลยา ทินพงศ์)
*[[กันตนา]] (ประดิษฐ์ กัลจารึก - แนวเรื่องผีสยองขวัญ/ชีวิต/เบาสมอง)
*โฆษณาสาร ([[กรมโฆษณาการ]] โดย [[ชอุ่ม ปัญจพรรค์]])
*วัฒนธรรมบันเทิง ([[กรมโฆษณาการ]] โดย [[ชอุ่ม ปัญจพรรค์]] สมัยรัฐบาล [[จอมพล ป.พิบูลสงคราม]])
*[[ธนาคารออมสิน]]
 
== อ้างอิง ==
ผู้ใช้นิรนาม