ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อนันตริยกรรม"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
{{พุทธศาสนา}}
'''อนันตริยกรรม''' หมายถึง [[กรรม]]หนักที่สุด (ครุกรรม) ฝ่ายบาปอกุศล ซึ่งให้ผลทันที มี 5 อย่าง คือ
# '''[[มาตุฆาต]]''' - ฆ่ามารดา
# '''[[ปิตุฆาต]]''' - ฆ่าบิดา
# '''อรหันตฆาต''' - ฆ่า[[พระอรหันต์]]
ผู้ใช้นิรนาม