ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พูดคุย:รายชื่อหุ่นยนต์ใน Cosmic Era"

หน้าใหม่: รู้สึกว่าปริมาณของข้อความออกจะเยอะเกินไปสำหรับรายชื่อนะคร...
(หน้าใหม่: รู้สึกว่าปริมาณของข้อความออกจะเยอะเกินไปสำหรับรายชื่อนะคร...)
(ไม่แตกต่าง)
7,639

การแก้ไข