ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| เว็บไซต์ = [http://www.bus.rmutp.ac.th/ www.bus.rmutp.ac.th]
}}
'''มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตพณิชยการพระนคร''' เป็นวิทยาเขตในสังกัดของ[[มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร]] ต่อมาได้มีการแบ่งส่วนราชการใหม่ จึงเป็นการยกเลิกวิทยาเขตนับแต่นั้นเป็นต้นมา<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2549/A/118/12.PDF กฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2549]</ref> โดยพื้นที่เดิมของวิทยาเขตได้จัดตั้งเป็นคณะบริหารธุรกิจ
== ประวัติ ==
ผู้ใช้นิรนาม