ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โซล"

ลบภาพ "Montages_of_Seoul.jpg", ซึ่งถูกลบที่คอมมอนส์โดย Yuval Y เพราะ Copyright violation: derivative of copyrighted images, recently deleted
(ลบภาพ "Montages_of_Seoul.jpg", ซึ่งถูกลบที่คอมมอนส์โดย Yuval Y เพราะ Copyright violation: derivative of copyrighted images, recently deleted)
|translit_lang1_info6=
<!-- images and maps ----------->
|image_skyline = Montages of Seoul.jpg
|imagesize = 320px
|<br />
18,257

การแก้ไข