ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าฟีลิปที่ 4 แห่งฝรั่งเศส"

แทนที่คำผ่านการค้นหา: 'ทรงมีพระ'→'มีพระ'
(แทนที่คำผ่านการค้นหา: 'ทรงมีพระ'→'มีพระ')
พระเจ้าฟิลิปที่ 4 เสด็จพระราชสมภพเมื่อราวเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน [[ค.ศ. 1268]] ที่[[พระราชวังฟองแตงโบล]]ใน[[ประเทศฝรั่งเศส]] พระองค์ทรงเป็นพระราชโอรสใน[[พระเจ้าฟิลิปที่ 3 แห่งฝรั่งเศส]]และ [[อิสซาเบลลาแห่งอารากอน สมเด็จพระราชินีแห่งฝรั่งเศส|พระราชินีอิสซาเบลลา]] การเสกสมรสกับ[[ฌานแห่งนาวาร์ สมเด็จพระราชินีแห่งฝรั่งเศส|ฌานแห่งนาวาร์]]ทำให้พระองค์ได้เป็น “พระเจ้าฟิลิปที่ 1 แห่งนาวาร์” และ[[เคานท์แห่งชองปาญ]]
 
พระเจ้าฟิลิปที่ 4 ทรงได้รับพระนามว่า “le Bel” เพราะทรงมีพระโฉมงามมิใช่เพราะความสามารถในทางการปกครอง
 
== อ้างอิง ==
123,859

การแก้ไข