ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายพระนามจักรพรรดินีจีน"

=== ราชวงศ์ชิง === {| width=100% class="wikitable" !พระรูป !พระนาม !ประสูติ !เสวยราชย์ !พ้นจากราชสมบัติ !สวรรคต !คู่สมร
(=== ราชวงศ์ชิง === {| width=100% class="wikitable" !พระรูป !พระนาม !ประสูติ !เสกสมรส !เสวยราชย์ !พ้นจากราชสมบัติ !สวรรค)
(=== ราชวงศ์ชิง === {| width=100% class="wikitable" !พระรูป !พระนาม !ประสูติ !เสวยราชย์ !พ้นจากราชสมบัติ !สวรรคต !คู่สมร)
| align = "center"|[[ไฟล์:Consort Zhuang in court costume (detail).jpg|100px]] ||align="center"|[[จักรพรรดินีเซี่ยวตวนเหวิน|จักรพรรดินีเซี่ยวตวง พระพันปีหลวง]]||align="center"|13 พฤษภาคม พ.ศ. 2143||align="center"|21 กันยายน พ.ศ. 2186<br>''ได้รับการสถาปนา''||align="center"|พ.ศ. 2192||align="center"|พ.ศ. 2192||align="center" |[[จักรพรรดิหวงไถจี๋]]||align="center"|[[จักรพรรดิซุ่นจื้อ]]
|-
| align = "center"|[[ไฟล์:เสี้ยวจวงฮองเฮา《孝庄文皇后常服像》局部.jpg|100px]] ||align="center"|[[จักรพรรดินีเซี่ยวจวง พระพันปีหลวง]]||align="center"|28 มีนาคม พ.ศ. 2156||align="center"|พ.ศ. 2189<br>''ได้รับการสถาปนา''||align="center"|27 มกราคม พ.ศ. 2231||align="center"|27 มกราคม พ.ศ. 2231||align="center" |[[จักรพรรดิหวงไถจี๋]]||align="center"|[[จักรพรรดิซุ่นจื้อ]]<br>[[จักรพรรดิคังซี]]
|-
| align = "center"|[[ไฟล์:Empress XiaoHui a2.JPG|100px]] ||align="center"|[[จักรพรรดินีเซี่ยวฮุ่ยจาง|จักรพรรดินีเหรินเซี่ยน พระพันปีหลวง]]||align="center"|พ.ศ. 2184||align="center"|พ.ศ. 2206<br>''ได้รับการสถาปนา''||align="center"|พ.ศ. 2260||align="center"|พ.ศ. 2260||align="center" |[[จักรพรรดิซุ่นจื้อ]]||align="center"|[[จักรพรรดิคังซี]]
|-
| align = "center"|[[ไฟล์:Empress XiaoKang a2 s.JPGPNG|100px]] ||align="center"|[[จักรพรรดินีเซี่ยวคังจาง|จักรพรรดินีฉือเหอ พระพันปีหลวง]]||align="center"|พ.ศ. 2183||align="center"|พ.ศ. 2204<br>''ได้รับการสถาปนา''||align="center"|20 มีนาคม พ.ศ. 2206||align="center"|20 มีนาคม พ.ศ. 2206||align="center" |[[จักรพรรดิซุ่นจื้อ]]||align="center"|[[จักรพรรดิคังซี]]
|-
| align = "center"|[[ไฟล์:Empress XiaoGong a1.PNG|100px]] ||align="center"|[[จักรพรรดินีเซี่ยวกงเหริน|จักรพรรดินีเหรินโซ่ว พระพันปีหลวง]]||align="center"|พ.ศ. 2203||align="center"|พ.ศ. 2265<br>''ได้รับการสถาปนา''||align="center"|พ.ศ. 2266||align="center"|พ.ศ. 2266||align="center" |[[จักรพรรดิคังซี]]||align="center"|[[จักรพรรดิยงเจิ้ง]]
|-
| align = "center"|[[ไฟล์:ฉงชิ่งไทเฮาEmpress Xiao Sheng.JPG|100px]]||align="center"|[[จักรพรรดินีเซี่ยวเชิ่งเซี่ยน|จักรพรรดินีฉงชิ่ง พระพันปีหลวง]]||align="center"|พ.ศ. 2235||align="center"|พ.ศ. 2278<br>''ได้รับการสถาปนา''||align="center"|พ.ศ. 2320||align="center"|พ.ศ. 2320||align="center" |[[จักรพรรดิยงเจิ้ง]]||align="center"|[[จักรพรรดิเฉียนหลง]]
|-
| align = "center"|[[ไฟล์:Empress Dowager GongCi.JPG|100px]]||align="center"|[[จักรพรรดินีเซี่ยวเหอรุ่ย พระพันปีหลวง|จักรพรรดินีกงฉือ พระพันปีหลวง]]||align="center"|พ.ศ. 2319||align="center"|พ.ศ. 2363<br>''ได้รับการสถาปนา''||align="center"|ธันวาคม พ.ศ. 2393||align="center"|ธันวาคม พ.ศ. 2393||align="center" |[[จักรพรรดิเจียชิ่ง]]||align="center"|[[จักรพรรดิเต้ากวง]]
| align = "center"|[[ไฟล์:The Portrait of Empress XiaoJingCheng.JPG|100px]]||align="center"|[[จักรพรรดินีเซี่ยวจิ้งเฉิง|จักรพรรดินีคังฉิน พระพันปีหลวง]] ||align="center"|19 มิถุนายน พ.ศ. 2355||align="center"|พ.ศ. 2398<br>''ได้รับการสถาปนา''||align="center"|21 สิงหาคม พ.ศ. 2398||align="center"|21 สิงหาคม พ.ศ. 2398||align="center" |[[จักรพรรดิเต้ากวง]]||align="center"|[[จักรพรรดิเสียนเฟิง]]
|-
| align = "center"|[[ไฟล์:Empress Dowager cianCi An.jpgJPG|100px]]||align="center"|[[ซูอันไทเฮา|จักรพรรดินีฉืออัน พระพันปีหลวง]]||align="center"|พ.ศ. 2380||align="center"|22 สิงหาคม พ.ศ. 2404<br>''ได้รับการสถาปนา''||align="center"|8 เมษายน พ.ศ. 2424||align="center"|8 เมษายน พ.ศ. 2424||align="center" |[[จักรพรรดิเสียนเฟิง]]||align="center"|[[จักรพรรดิถงจื้อ]]<br>[[จักรพรรดิกวังซวี้]]
|-
| align = "center"|[[ไฟล์:The Ci-Xi Imperial Dowager Empress (4).PNG|100px]]||align="center"|[[ซูสีไทเฮา|จักรพรรดินีฉือสี่ พระพันปีหลวง]]||align="center"|29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2377||align="center"|22 สิงหาคม พ.ศ. 2404<br>''ได้รับการสถาปนา''||align="center"|15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2450||align="center"|15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2450||align="center" |[[จักรพรรดิเสียนเฟิง]]||align="center"|[[จักรพรรดิถงจื้อ]]<br>[[จักรพรรดิกวังซวี้]]<br>[[จักรพรรดิปูยี]]
ผู้ใช้นิรนาม