ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ประเทศเปรู"

เพิ่มขึ้น 3,669 ไบต์ ,  7 ปีที่แล้ว
(→‎แหล่งอื่น: ‎แหล่งข้อมูลอื่น using AWB)
 
ในปี พ.ศ. 2550 เปรูมีสภาพเศรษฐกิจดีที่สุดในรอบ 40 ปี<ref> {{cite web |url=http://www.economist.com/research/backgrounders/displaybackgrounder.cfm?bg=709221|title=Background of Peru |publisher=The Economist }}. เรียกข้อมูลวันที่ 20 พฤษภาคม 2551.{{en icon}}</ref> และเป็นประเทศที่มีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูงที่สุดในทวีป (ประมาณร้อยละ 9.2 ใน พ.ศ. 2550) ซึ่งเป็นผลจากการที่ราคาแร่ธาตุสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ นอกจากนี้ การลงทุนของภาคเอกชนและการบริโภคภายในประเทศยังเติบโตสูงขึ้นอย่างมาก แต่อย่างไรก็ตาม ความร่ำรวยและความเจริญกลับกระจายไม่ทั่วถึงประชากรทั้งประเทศ ในขณะที่เมืองที่ตั้งอยู่บริเวณริมฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกและทางตอนเหนือของประเทศมีเศรษฐกิจที่เจริญเติบโต เมืองทางตอนใต้แถบ[[เทือกเขาแอนดีส]]ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบการเกษตรในพื้นที่ขนาดเล็กกลับมีอัตราประชากรยากจนสูงถึงร้อยละ 70<ref> {{cite web |url=http://www.economist.com/world/la/displaystory.cfm?story_id=11332813 |title=Poverty amid progress|publisher=The Economist |date=2008-05-08}}. เรียกข้อมูลวันที่ 20 พฤษภาคม 2551. {{en icon}}</ref>
 
 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ(GDP)
 
168.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ค่าประมาณ พ.ศ.2554)
 
GDP รายบุคคล
 
10,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ (ค่าประมาณ พ.ศ.2554)
 
อัตราการเจริญเติบโต GDP
 
6.2% (ค่าประมาณ พ.ศ.2554)
 
GDP แยกตามภาคการผลิต
 
ภาคการเกษตร 10%
ภาคอุตสาหกรรม 35%
ภาคการบริการ 55% (ค่าประมาณ พ.ศ.2553)
อัตราการว่างงาน
 
6.8% (ค่าประมาณ พ.ศ.2554)
 
อัตราเงินเฟ้อ (Consumer Prices)
 
3% (ค่าประมาณ พ.ศ.2554)
 
ผลผลิตทางการเกษตร
 
หน่อไม้ฝรั่ง กาแฟ ฝ้าย อ้อย ข้าว มันฝรั่ง ข้าวโพด กล้วยกล้าย(Plantain: กล้าย พบและใช้รับประทานมากในทวีปแอฟริกา) องุ่น ส้ม โกโก้ สัตว์ปีก เนื้อวัว ผลิตภัณฑ์นม ปลา หมูกินนี
 
อุตสาหกรรม
 
เหมืองแร่ เหล็ก โลหะปลอม ปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาติ อุปกรณ์ตกปลา สิ่งทอ เสื้อผ้า อาหาร
 
อัตราการเติบโตภาคอุตสาหกรรม
 
6.6% (ค่าประมาณ พ.ศ.2554)
 
หนี้สาธารณะ
 
21.9% ของ GDP (ค่าประมาณ พ.ศ.2554)
 
ดุลบัญชีเดินสะพัด
 
ขาดดุล 2.129 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ค่าประมาณ พ.ศ.2554)
 
มูลค่าการส่งออก
 
43.83 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ค่าประมาณ พ.ศ.2554)
 
สินค้าส่งออก
 
ทองแดง ทองคำ สังกะสี ปิโตรเลียมดิบและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม กาแฟ มันฝรั่ง หน่อไม้ฝรั่ง สิ่งทอ หมูกินนี
 
ประเทศคู่ค้า (ส่งออก)ที่สำคัญ
 
จีน 18.4 % สหรัฐอเมริกา 16.1% แคนาดา 11.7% ญี่ปุ่น 6.6% เยอรมนี 4.5% สเปน 4% (ค่าประมาณ พ.ศ.2553)
 
มูลค่าการนำเข้า
 
36.85 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ค่าประมาณ พ.ศ.2554)
 
สินค้านำเข้า
 
ปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม พลาสติก เครื่องจักร ยานพาหนะ แร่เหล็กและเหล็ก ข้าวสาลี กระดาษ
 
ประเทศคู่ค้า (นำเข้า)ที่สำคัญ
 
สหรัฐอเมริกา 24.7% จีน 13% บราซิล 7.4% เอกวาดอร์ 4.7% ชิลี 4.3% โคลอมเบีย 4.2% (ค่าประมาณปี พ.ศ.2553)
 
สกุลเงิน
 
นวยโบซอล (PEN)
 
== ประชากร ==
184

การแก้ไข