ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เจ้าพระยายมราช (ครุฑ)"

* ในปี พ.ศ. 2371 สร้าง[[วัดสุบรรณนิมิตร]]<ref>ประวัติวัดสุบรรณนิมิตร</ref> ตำบลตากแดด อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
* คณะข้าหลวงเจรจาปักปันเขตแดนไทย-พม่า ครั้งแรก ที่เมืองมะลิวัลย์ ระหว่าง[[ประเทศไทย]]-[[ประเทศอังกฤษ]] แต่ไม่ได้ตกลงกัน ที่เมืองมะลิวัลย์ (Maliwun)<ref>มะลิวัลย์ พม่าเรียกมะลิยุน สมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชานุภาพเรียกมะลิวัน</ref> ในปัจจุบันคือ จังหวัดเกาะสอง หรือ วิคตอเรียพอยท์ อยู่ในประเทศพม่า
* ในปี พ.ศ. 2381 - 2382 นำกองทัพเมืองชุมพร เมืองประทิว จำนวน 1,216 คน<ref>จดหมายหลวงอุดมสมบัติ : 371</ref> ออกเดินทาง วันอังคาร ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2382 เข้าร่วมกองทัพหลวงปราบปรามความวุ่นวายในหัวเมืองปักษ์ใต้ ([[กบฏหวันหมาดหลี]]) เมืองไทรบุรี ในบังคับบัญชา พระยาเสนาภูเบศร์ แม่ทัพหน้า
* ในปี พ.ศ. 2392 รับผิดชอบการเกณฑ์ทหาร ที่เมืองชุมพร โดยมี[[สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยูรวงศ์]] (ดิศ บุนนาค) ว่าที่สมุหกลาโหม ออกไปสักเลข (เกณฑ์ทหาร) ด้วยตนเอง ที่เมืองชุมพร จึงได้มีบุตรกับหม่อมอิน เกิดที่เมืองชุมพร นามว่า พร ต่อมาคือ [[เจ้าพระยาภาสกรวงศ์ (พร บุนนาค)]]
 
ผู้ใช้นิรนาม