ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สายสุรี จุติกุล"

[[หมวดหมู่:อาจารย์คณะครุศาสตร์ - ศึกษาศาสตร์]]
[[หมวดหมู่:รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีไทย]]
[[หมวดหมู่:บุคคลจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น]]
[[หมวดหมู่:บุคคลจากมหาวิทยาลัยพายัพ]]
[[หมวดหมู่:บุคคลจากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]]
19,134

การแก้ไข