ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระราชวังโบราณ อยุธยา"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(ย้อนกลับ)
== ประวัติ ==
 
เมื่อ [[สมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑]] ([[พระเจ้าอู่ทอง]])ทรงสถาปนา[[กรุงศรีอยุธยอยุธยา]] ขึ้นเมื่อ [[พ.ศ. 1893|พ.ศ. ๑๘๙๓]] พระองค์โปรดเกล้าฯ ให้ สร้างพระที่นั่ง ๔ องค์ ได้แก่ [[พระที่นั่งไพฑูรย์มหาปราสาท]] [[พระที่นั่งไพชยนต์มหาปราสาท]] และ [[พระที่นั่งไอศวรรย์มหาปราสาท]] ในเขต[[วัดพระศรีสรรเพชญ์]]ในปัจจุบัน และ ยังโปรดเกล้าฯให้สร้าง [[พระที่นั่งมังคลาภิเษกมหาปราสาท]] และ [[พระที่นั่งตรีมุข]]ด้วย พระราชวังระยะแรกนี้ เป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ ๗ พระองค์ เป็นเวลา ๙๘ ปี
ครั้นเมื่อ[[สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ]]เสด็จขึ้นเสวยราชสมบัติเมื่อ [[พ.ศ. 1991|พ.ศ. ๑๙๙๑]] ทรงยกบริเวณพระราชวังเดิม ได้แก่ พระที่นั่ง ๓ องค์นั้น ให้เป็นพุทธาวาส หรือ ให้เป็น[[วัดพระศรีสรรเพชญ์]] แล้วจึงทรงโปรดเกล้าฯ ให้ย้ายพระราชวังมาสร้างใหม่ทางด้านเหนือของพระราชวังเดิม ใกล้แม่น้ำลพบุรี คูเมืองด้านเหนือ โปรดเกล้าฯ ให้สร้าง[[พระที่นั่งเบญจรัตนมหาปราสาท]] และ [[พระที่นั่งสรรเพชญ์มหาปราสาท]] เป็นพระที่นั่ง ๒ องค์แรก
[[หมวดหมู่:อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา]]
{{อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา}}
{{วังในไทย}}
{{วิกิประเทศไทย}}
34,534

การแก้ไข