ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อินเทอร์เน็ต"

* [[ประวัติอินเทอร์เน็ต]]
* [[รายชื่อประเทศเรียงตามจำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ต]]
* [[รายชื่อประเทศเรียงตามอันดับประเทศที่มีความเร็วในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตโดยเฉลี่ยเร็วที่สุด]]]<ref>http://www.akamai.com/stateoftheinternet/</ref><ref>http://www.netindex.com/</ref>
 
== หน่วยงานไทยที่เกี่ยวข้อง ==
27,522

การแก้ไข