ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เก้าอี้ขาวในห้องแดง"

* '''รายชื่อนักแสดง''' :
* จีรภัทร สาทอง แสดงเป็น อินทร
* [[เปรมวิชช์ ธาดาไชโยสิทธิ์]] แสดงเป็น บูรพา
* ธนพร ปุกกูล แสดงเป็น ละเวง
* ภาวิต บุญทรัพย์ แสดงเป็น สาวิตรี
2

การแก้ไข