ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ปรัชญาโบราณ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(มังกรคาบแก้ว ย้ายหน้า ประวัติปรัชญาตะวันตก ไปยัง ปรัชญาโบราณ: แปลไม่ตรงความหมายภาษาอั...)
{{issues|สั้นมาก=yes|ต้องการอ้างอิง=yes}} <!-- ได้ตัดความส่วนที่ไม่เป็นสารานุกรมออก ถ้าเขียนใหม่ช่วยศึกษาวิธีการเขียนด้วยครับ อ่านแล้วนึกว่าพระมาเทศน์ -->
'''การศึกษาประวัติปรัชญาตะวันตกโบราณ''' เป็นการศึกษาแนวคิดทาง[[ปรัชญา]]โดยอิงอยู่กับช่วงสมัยใน[[ประวัติศาสตร์]] เช่น เกิดขึ้นมาในตอนไหน ก่อนหน้าช่วงเวลานั้นความคิดทางปรัชญาปรากฏอยู่เป็นอย่างไร ในสมัยที่แนวคิดทางปรัชญาหนึ่งๆ ปรากฏตัวขึ้นนั้นมีแนวคิดใดอีกบ้างที่ปรากฏอยู่ แนวคิดเหล่านั้นได้สนทนาโต้ตอบกันหรือไม่ อย่างไร และหลังจากนั้นเกิดอะไรกับทัศนะทางปรัชญาที่มีต่อมาขนาดไหน อย่างไรบ้าง
 
[[หมวดหมู่:ปรัชญา]]
27,522

การแก้ไข