ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ถนน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
[[ไฟล์:000m.jpg|thumb|300px|ถนนบางนา-บางปะกง]]
 
'''ถนน''' หมายถึง ทางเดินรถ [[ทางเท้า]] ขอบและทางจักยาน ไหล่ทาง ทางข้าม ตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก [[ตรอก]] [[ซอย]] [[สะพาน]] หรือ[[ถนนส่วนบุคคล]] ซึ่งเจ้าของยินยอมให้ประชาชนใช้เป็นทางสัญจรได้
ตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก [[ตรอก]] [[ซอย]] [[สะพาน]] หรือ[[ถนนส่วนบุคคล]] ซึ่งเจ้าของยินยอมให้ประชาชนใช้เป็นทางสัญจรได้
 
== ผิวถนน ==
ผู้ใช้นิรนาม