ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ปางห้ามญาติ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
[[ไฟล์:ห้ามสมุทร 1.jpg|175px|thumb|พระพุทธรูปปางห้ามสมุทร หรือปางห้ามญาติ]]
'''ปางห้ามญาติ''' บางตำราเรียก[[ปางห้ามสมุทร]] เป็น[[พระพุทธรูป]]อยู่ในอริยาบถยืน ยกพระหัตถ์ทั้งสองยกขึ้นเสมอพระอุระ (อก) ตั้งฝ่าพระหัตถ์ยื่นออกไปข้างหน้าเป็นกิริยาห้าม มีลักษณะเดียวคล้ายกันกับ[[ปางห้ามพยาธิ]]
 
== ประวัติ ==
ผู้ใช้นิรนาม