ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สายหลักโทไกโด"

แทนที่ "File" → "ไฟล์" +แทนที่ "Total distance" → "ระยะทางทั้งหมด" +แทนที่ "JR East" → "JR ตะวันออก" +แทนที่ "Tōkyō" → "โตเกีย...
(แทนที่ "File" → "ไฟล์" +แทนที่ "Total distance" → "ระยะทางทั้งหมด" +แทนที่ "JR East" → "JR ตะวันออก" +แทนที่ "Tōkyō" → "โตเกีย...)
| logo =
| logo_width =
| image = JREastJRW series221-E231-1000-K21Kyoto.jpg
| image_width = 300px
| caption = E231221 ซีรีส์ EMUซีรีย์ ในสายหลักโทไกโด พ.ศ. 2549ช่วงเคียวโตะ
| type = ทางรถไฟหนัก
| system =
* [[บริษัทรถไฟญี่ปุ่นตอนกลาง]] (JR ตอนกลาง) ([[อะตะมิ]] - [[ไมบะระ]])
* [[บริษัทรถไฟญี่ปุ่นตะวันตก]] (JR ตะวันตก) ([[ไมบะระ]] - [[โคเบะ]])
 
== ข้อมูลทั่วไป ==
[[ไฟล์:JREast-E231-1000-K21.jpg|thumb|right|E231 ซีรีส์ EMU ในสายหลักโทไกโด ]]
*ระยะทางทั้งหมด: {{convert|713.6|km|mi|1|abbr=on}} (รวมสายกิ่ง; โตเกียว – โคเบะ ยาว {{convert|589.5|km|mi|1|abbr=on}})
**[[บริษัทรถไฟญี่ปุ่นตะวันออก]] (JR ตะวันออก) (บริการและระบบราง)
***โตเกียว – อะตะมิ: {{convert|104.6|km|mi|1|abbr=on}}
***ชินะงะวะ – ชิง-คะวะซะกิ – สึรุมิ: {{convert|17.8|km|mi|1|abbr=on}}
***ฮะมะมะสึโช – สถานีบรรทุกโตเกียว – คะวะซะกิ Freight Terminal – ฮะมะ-คะวะซะกิ: {{convert|20.6|km|mi|1|abbr=on}} ([[สายบรรทุกโทไกโด]])
***สึรุมิ – ฮัตโช-นะวะเตะ: {{convert|2.3|km|mi|1|abbr=on}} (Tōkaidō Freight Line)
***สึรุมิ – ฮิงะชิ-ทะกะชิมะ – ซะกุระงิโช: {{convert|8.5|km|mi|1|abbr=on}} ([[สายทะกะชิมะ]])
***สึรุมิ – โยะโกะฮะมะ-ฮะซะวะ – ฮิงะชิ-โทะสึกะ: {{convert|16.0|km|mi|1|abbr=on}} ([[สายบรรทุกโทไกโด]])
**[[บริษัทรถไฟญี่ปุ่นตอนกลาง]] (JR ตอนกลาง) (บริการและระบบราง)
***อะตะมิ – ไมบะระ: {{convert|341.3|km|mi|1|abbr=on}} ({{convert|3.3|km|mi|1|abbr=on}} ระหว่าง คะนะยะมะ – นะโงะยะ คาบเกี่ยวกับ [[สายหลักชูโอ]])
***โองะกิ – มิโนะ-อะกะซะกะ: {{convert|5.0|km|mi|1|abbr=on}} (สายย่อยมิโนะ-อะกะซะกะ)
***โองะกิ – (ชิง-ทะรุอิ) – เซะกิงะฮะระ: {{convert|13.8|km|mi|1|abbr=on}} (สายชิง-ทะรุอิ)
**[[บริษัทรถไฟญี่ปุ่นตะวันตก]] (JR ตะวันตก) (บริการและระบบราง)
***ไมบะระ – โคเบะ: {{convert|143.6|km|mi|1|abbr=on}}
***สถานีบรรทุกเคียวโตะ – ทัมบะงุชิ: {{convert|3.3|km|mi|1|abbr=on}} (ไม่ใช้สำหรับขบวนขนส่งผู้โดยสาร)
***ซุอิตะ – (ลานรถไฟมิยะฮะระ) – อะมะงะซะกิ: {{convert|10.7|km|mi|1|abbr=on}} (สายบรรทุกฮปโป)
***ซุอิตะ – อุเมะดะ – ฟุกุชิมะ: {{convert|8.5|km|mi|1|abbr=on}} (สายบรรทุกอุเมะดะ, ในใช้งาน ''[[ฮะรุกะ (รถไฟ)|ฮะรุกะ]]'' เอ็กซเพรส จำกัด)
**[[บริษัทรถไฟบรรทุกญี่ปุ่น]] (JR บรรทุก) (บริการและระบบราง)
***เขตสัญญาณซันโน – นะโงะยะ-มินะโตะ: {{convert|6.2|km|mi|1|abbr=on}} (สายนะโงะยะ-มินะโตะ)
***เขตสัญญาณซุอิตะ – สถานีบรรทุกโอซะกะ: {{convert|8.7|km|mi|1|abbr=on}} (สายสถานีโอซะกะ)
**บริษัทรถไฟบรรทุกญี่ปุ่น (JR บรรทุก) (บริการเฉพาะ)
***ชินะงะวะ – อะตะมิ: {{convert|97.8|km|mi|1|abbr=on}}
***ชินะงะวะ – เขตสัญญาณชิง-สึรุมิ: {{convert|13.9|km|mi|1|abbr=on}}
***สถานีบรรทุกโตเกียว – ฮะมะ-คะวะซะกิ: {{convert|12.9|km|mi|1|abbr=on}}
***สึรุมิ – โยะโกะฮะมะ-ฮะซะวะ – ฮิงะชิ-โทะสึกะ: {{convert|16.0|km|mi|1|abbr=on}}
***สึรุมิ – ฮัตโช-นะวะเตะ: {{convert|2.3|km|mi|1|abbr=on}}
***สึรุมิ – ชินโก – ซะกุระงิโช: {{convert|11.2|km|mi|1|abbr=on}}
***อะตะมิ – ไมบะระ: {{convert|341.3|km|mi|1|abbr=on}}
*** เขตสัญญาณมินะมิ-อะระโอะ – เซะกิงะฮะระ: {{convert|10.7|km|mi|1|abbr=on}}
*** เขตสัญญาณมินะมิ-อะระโอะ – มิโนะ-อะกะซะกะ: {{convert|1.9|km|mi|1|abbr=on}}
***ไมบะระ – โคเบะ: {{convert|139.0|km|mi|1|abbr=on}} (via สายบรรทุกฮปโป)
***สถานีบรรทุกเคียวโตะ – ทัมบะงุชิ: {{convert|3.3|km|mi|1|abbr=on}}
***ซุอิตะ – อุเมะดะ – ฟุกุชิมะ: {{convert|8.5|km|mi|1|abbr=on}}
*[[ช่วงกว้างรางรถไฟ|ช่วงกว้างราง]]: {{RailGauge|1067}}
*สถานี:
** ผู้โดยสาร: 166 (ไม่รวม ชินะงะวะ – ชิง-คะวะซะกิ – สึรุมิ หรือส่วนอื่นนอกเหนือจาก สายย่อยมิโนะ-อะกะซะกะ)
*** JR ตะวันออก: 34
*** JR ตอนกลาง: 82
*** JR ตะวันตก: 50
** เฉพาะบรรทุก: 14
*ระบบราง:
** สี่หรือมากกว่า
*** โตเกียว – โอะดะวะระ: {{convert|83.9|km|mi|1|abbr=on}}
*** นะโงะยะ – อินะซะวะ: {{convert|11.1|km|mi|1|abbr=on}}
*** คุซะสึ – โคเบะ: {{convert|98.1|km|mi|1|abbr=on}}
** สอง
*** โอะดะวะระ – นะโงะยะ
*** อินะซะวะ – คุซะสึ
*** ชินะงะวะ – ชิง-คะวะซะกิ – สึรุมิ
*** ฮะมะมะสึโช – สถานีบรรทุกโตเกียว – สถานีบรรทุกคะวะซะกิ – ฮะมะ-คะวะซะกิ
*** สึรุมิ – ฮัตโช-นะวะเตะ
*** สึรุมิ – ฮิงะชิ-ทะกะชิมะ
*** สึรุมิ – โยะโกะฮะมะ-ฮะซะวะ – ฮิงะชิ-โทะสึกะ
*** ซุอิตะ – อุเมะดะ
*** ซุอิตะ – (ลานรถไฟมิยะฮะระ) – อะมะงะซะกิ
** รางเดียว: ส่วนที่เหลือ
*ระบบจ่ายไฟ: 1500 [[Volt|V]] [[Direct current|DC]] (ยกเว้นเขตสัญญาณซันโน – นะโงะยะ-มินะโตะ)
*[[ระบบอาณัติสัญญาณรถไฟ]]: ควมคุมรถไฟอัตโนมัติ
*ความเร็วสูงสุด:
**โตเกียว – โอฟุนะ, โอะดะวะระ – โทะโยะฮะชิ: {{convert|110|km/h|mph|abbr=on}}
**โอฟุนะ – โอะดะวะระ, โทะโยะฮะชิ – ไมบะระ: {{convert|120|km/h|mph|abbr=on}}
**เขตสัญญาณมินะมิ-อะระโอะ – ทะรุอิ – เซะกิงะฮะระ, เขตสัญญาณมินะมิ-อะระโอะ – มิโนะ-อะกะซะกะ: {{convert|85|km/h|mph|abbr=on}}
**ไมบะระ – โคเบะ: {{convert|130|km/h|mph|abbr=on}}
 
== อ้างอิง ==
{{รายการอ้างอิง}}
 
== แหล่งข้อมูลอื่น ==
{{commonscommonscat|Tōkaidō Main Line}}
* [https://www.jreast.co.jp/estation/result.aspx?mode=2&rosen=49=1=%E6%9D%B1%E6%B5%B7%E9%81%93%E6%9C%AC%E7%B7%9A รายชื่อสถานีของสายหลักโทไกโด] (JR ตะวันออก) {{ja icon}}
 
{{โครงคมนาคม}}
 
[[หมวดหมู่:รถไฟญี่ปุ่น|ทโ]]
[[หมวดหมู่:รถไฟญี่ปุ่นตะวันออก‎|ทโ]]
 
33,822

การแก้ไข