ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระสุนทรธรรมเมธี (สุเทพ อาสโภ)"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
* พ.ศ.2537 ดำรงตำแหน่งพระอุปัชฌาย์ ในเขตอำเภอกระสัง
* พ.ศ.2546 เป็นเจ้าคณะอำเภอพลับพลาชัย และพระอุปัชฌาย์ในเขตปกครองอำเภอพลับพลาชัยและสำเร็จการศึกษาผู้ใหญ่ ระดับ 4 โรงเรียนผู้ใหญ่ วัดไตรมิตรวิทยาราม กรุงเทพฯ
* พ.ศ.2552 เป็นรองเจ้าคณะ[[จังหวัดบุรีรัมย์]]<ref>http://www.mahathera.org/uploaded_pdf/c8-10300452_208.pdf</ref> (9 พฤษภาคม 2552) และพระอุปัชฌาย์ ในเขตปกครองจังหวัดบุรีรัมย์
 
 
===งานด้านการศึกษา===
 
* พ.ศ.2531-2544 (รวม 14ปี) เป็นอาจารย์ประจำ[[มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์]]
* พ.ศ.2535 เป็นผู้จัดการโรงเรียนท่าสว่างวิทยา และครูใหญ่โรงเรียนวัดท่าสว่างวิทยา วัดท่าสว่าง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์
* พ.ศ.2536-2537 เป็นรอง[[คณบดี]] [[คณะครุศาสตร์ ]][[มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย]]
* พ.ศ.2542 เป็นผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ[[ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์]]
* พ.ศ.2542-2546 (3 สมัย 6 ปี) เป็นประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 11
* ปัจจุบัน เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประจำวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ [[มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย]]
 
 
ผู้ใช้นิรนาม