ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ที่สุดในประเทศไทย"

* จังหวัดที่มี[[ประชากร]]เบาบางที่สุด คือ [[จังหวัดแม่ฮ่องสอน]] มีความหนาแน่น 19.93 คน ต่อตารางกิโลเมตร (ข้อมูล: พ.ศ. 2551)
* อำเภอที่มีประชากรมากที่สุด คือ [[อำเภอเมืองสมุทรปราการ]] จำนวน 495,922 คน (ข้อมูล: [[พ.ศ. 2552]])
* อำเภอที่มีประชากรน้อยที่สุด คือ [[อำเภอเกาะกูด]] [[จังหวัดตราด]] และ อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี จำนวน 2,167213 คน (ข้อมูล: พ.ศ. 25512552)
* เขตใน[[กรุงเทพมหานคร]]ที่มีประชากรมากที่สุด คือ [[เขตบางแค]] จำนวน 192,276 คน (ข้อมูล: พ.ศ. 2554)
* เขตในกรุงเทพมหานครที่มีประชากรน้อยที่สุด คือ [[เขตสัมพันธวงศ์]] จำนวน 28,001 คน (ข้อมูล: พ.ศ. 2554)
726

การแก้ไข