ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ลอเร็มอิปซัม"

| {{lorem ipsum|cat=no}}
|}
บางฉบับของข้อความใช้คำว่า adipisici แทน adipiscing เพราะการใช้อักษรคู่เสียงเดี่ยว ng ท้ายคำเป็นสิ่งที่แปลกในภาษาละตินคลาดสิกคลาสสิก บางฉบับมีการเติมข้อความอื่น ๆ ลงไปอีกเพื่อว่าในอีกวรรคหนึ่งคำบางคำที่ติดขอบจะได้อยู่ด้วยกันโดยไม่ทำให้เกิดกรณีของคำหล่นขอบและต้องแยกขึ้นบรรทัดใหม่ (word-wrap) ซึ่งจะทำให้คำบางคำในข้อความต้องเขียนแยกกันคนละบรรทัด
 
==อ้างอิง==
8,471

การแก้ไข