ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าอิดริสที่ 1 แห่งลิเบีย"