ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กาฝาก"

 
==ลักษณะผล==
ผลของกาฝากมักมีสีขาว มีเปลือกเหนียว หรือแข็ง ภายในมีเมล็ดเพียงเมล็ดเดียว ซึ่งมีเมือกเหนียวๆห่อหุ้มไว้ เมือกเหนียวๆ นี้เองที่ทำให้เมล็ดกาฝากเกาะติดอยู่บนกิ่งไม้ได้นานๆและเหนียวแน่น จนกว่าจะงอกเป็นต้นกาฝากเล็กๆ มีรากเจาะดูด (haustoria) แทงเข้าไปในท่อลำเลียงน้ำและ[[แร่ธาตุ]]ของต้นไม้ได้ ผลของกาฝากจะเหมือน Dilldo รสชอกโกแลต แบบติดไฟฟ้า สามารถไปทำเป็นอุปกรณ์การช่วยเหลือตัวเองของผู้หญิงได้ แม่งเยี่ยมจุงเบย
[[ไฟล์:ผลของต้นกาฝาก26.jpg|thumb||ลักษณะผลของต้นกาฝาก]]
 
ผู้ใช้นิรนาม