ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เทศบาลในประเทศไทย"

(replaceViaLink: คอมมอนส์-หมวดหมู่)
#[[เทศบาลตำบล]] ประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาลจำนวน 12 คน
#[[เทศบาลเมือง]] ประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาลจำนวน 18 คน
#[[เทศบาลนคร]] ประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาลจำนวน 2024 คน
ทั้งนี้ [[สภาเทศบาล]]ประกอบไปด้วยประธานสภาเทศบาลหนึ่งคนและรองประธานสภาเทศบาลสองคน
 
== ฝ่ายบริหาร ==
ผู้ใช้นิรนาม