ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ประสงค์ หวลประไพ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
'''พลเอกประสงค์ หวลประไพ''' เกิดวันที่ [[11 พฤษภาคม]] [[พ.ศ. 2482]] เป็นบุตรของ นายจำเนียร นางหลุย หวลประไพ ที่อยู่เติบโตในชีวิตราชการในเหล่าสารวัตรทหาร(สห.)และใน[[กองทัพภาคที่ 2]] มาโดยตลอด มีบทบาทสำคัญในการจัดตั้งหน่วยงานทหารเพื่อเป็นกำลังหลักในการปราบปรามการทุจจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ และปราบปรามผู้มีอิทธิพลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งยังเป็นผู้ริเริ่มจัดตั้งกองปฏิบัติการทางกฎหมาย โดยบูรณาการความร่วมมือกับตำรวจกองปราบปรามในขณะนั้น ไปจนถึงการต่อสู้เพื่อเอาชนะคอมมิวนิสต์โดยใช้นโยบายการเมืองนำการทหาร[http://www.dtic.mil/cgi-bin/GetTRDoc?Location=U2&doc=GetTRDoc.pdf&AD=ADA352455] ตามคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 66/23[http://www.dtic.mil/cgi-bin/GetTRDoc?Location=U2&doc=GetTRDoc.pdf&AD=ADA351333]
 
ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้เป็นราชองครักษ์เวร เมื่อ 28 มกราคม 2530[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2530/D/102/2.PDF] จนกระทั่งปลดเกษียณ ซึ่งต่อมาได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้เป็นนายทหารพิเศษ ประจำกรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2540 ถึงจะเป็น พล.อ.ประสงค์จบ[[จปร.10โรงเรียนเตรียมทหาร]] รุ่นเดียวกับ พล.ต.อ.[[ธรรมรักษ์ชลอ อิศรางกูรเกิดเทศ]] และ[[โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า]] (จปร.) รุ่นที่ 10 รุ่นเดียวกับ อยุธยา|พล.อ.[[ธรรมรักษ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา]] อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม, [[ปรีชา โรจนเสน|พล.อ.ปรีชา โรจนเสน]] อดีตรองผ.บ.สูงสุด, พล.ต.[[ประพาศ ศกุนตนาค]] ถึงจะเป็น[[จปร.10]]แต่ก็มีความสนิทสนมกับกลุ่ม[[จปร.7]](กลุ่มยังเติร์ก) อาทิ [[มนูญกฤต รูปขจร|พล.ต.มนูญกฤต รูปขจร]], [[พัลลภ ปิ่นมณี|พล.อ.พัลลภ ปิ่นมณี]], [[ประจักษ์ สว่างจิตร|พ.อ.(พิเศษ) ประจักษ์ สว่างจิตร]] โดยหลังเกษียณราชการ พล.อ.ประสงค์ หวลประไพ ยังได้เคยช่วยปฏิบัติราชการเป็นหัวหน้าสำนักงานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของ[[สนั่น ขจรประศาสน์|พล.ต.สนั่น ขจรประศาสน์]] ในสมัยที่เป็นรัฐมนตรีว่าการ[[กระทรวงมหาดไทย]]อีกด้วย
 
==ประวัติ==
57

การแก้ไข