ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
# นางอุไร เอี่ยมสอาด เมษายน 2551- 30 กันยายน 2554
# นายประทีป จำปาศรี 1 ตุลาคม 2554 - ปัจจุบัน
 
== อัตลักษณ์ของโรงเรียนโรงเรียน ==
ยึดมั่นกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ
 
== เอกลักษณ์ประจำโรงเรียน ==
บรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้
 
=== ตราประจำโรงเรียน ===
ตราประจำโรงเรียน : ตรามหามงคลเฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
 
=== ตราประจำโรงเรียน ===
ตราประจำโรงเรียน : พระเกี้ยว
 
=== ต้นไม้ประจำโรงเรียน ===
138

การแก้ไข