ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอท่ามะกา"

ท้องที่อำเภอท่ามะกาประกอบด้วย[[องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น]] 21 แห่ง ได้แก่
* '''[[เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น]]''' ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลตะคร้ำเอนและตำบลท่าเรือทั้งตำบล
* '''[[เทศบาลตำบลลูกแก]]''' ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลดอนขมิ้น
* '''[[เทศบาลตำบลท่ามะกา]]''' ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลท่ามะกา
* '''[[เทศบาลตำบลท่าไม้]]''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท่าไม้ทั้งตำบล
* '''[[เทศบาลตำบลพระแท่น]]''' ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลพระแท่น
* '''[[เทศบาลตำบลหวายเหนียว]]''' ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลหวายเหนียว
* '''[[เทศบาลตำบลดอนขมิ้น]]''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลดอนขมิ้น (นอกเขตเทศบาลตำบลลูกแก)
* '''[[เทศบาลตำบลหนองลาน]]''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองลานทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลพงตึก''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลพงตึกทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลยางม่วง''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลยางม่วงทั้งตำบล
ผู้ใช้นิรนาม