ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ละครเร่"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
|image=
|caption=
|writer= ภาณุพันธุ์ / เวตาล
|director= ภาณุพันธุ์
|producer= ปริม บุนนาค
|writer= ภาณุพันธุ์ / เวตาล
|narrator=
|starring= [[สุทิศา พัฒนุช]] <br />[[มานพ อัศวเทพ]] <br />[[ดอกดิน กัญญามาลย์]] <br />สาหัส บุญ-หลง <br />ม.ล.รุจิรา อิศรางกูร <br />[[มาลี เวชประเสริฐ]] <br />[[ชรินทร์ นันทนาคร]] <br />[[ล้อต๊อก]]<br />จันตรี สาริกบุตร <br />[[สมพงษ์ พงษ์มิตร]] <br />[[กนกวรรณ ด่านอุดม]] <br />[[จารุวรรณ ปัญโญภาส]]<br />สายัณห์ จันทรวิบูลย์
|music= ภาณุพันธุ์ <br />[[สุนทรียา ณ เวียงกาญจน์]] <br />ดอกดิน กัญญามาลย์<br />[[สง่า อารัมภีร์]]<br />ม.ล.ประพันธ์ สนิทวงศ์ <br />ม.จ.ฐิติพันธ์ ยุคล <br />นริศ ทรัพย์ประภา
ผู้ใช้นิรนาม