ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพิษณุโลก"

(หน้าใหม่: '''สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพิษณุโลก''' มี 5 เขตการเลือกตั้ง<re...)
 
หลังจากประเทศไทยมี[[การเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475|การเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2475]] จึงมีการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็น[[การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในประเทศไทย พ.ศ. 2476|ครั้งแรก]] เมื่อวันที่ [[15 พฤศจิกายน]] [[พ.ศ. 2476]] โดยการเลือกตั้งครั้งนี้เป็น "การเลือกตั้งทางอ้อมครั้งแรกและครั้งเดียวของไทย" โดยจังหวัดพิษณุโลกมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคนแรก คือ '''ขุนประเจตดรุณพันธ์ (เหล็ง ศุขโรจน์)'''<ref>อาร์วายทีไนน์,[http://www.ryt9.com/s/refg/186966 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากการเลือกตั้งครั้งแรก] </ref>
 
* นักการเมืองที่ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมากครั้งที่สุด คือ 910 สมัย ได้แก่ นาย[[สุชน ชามพูนท]]
* สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสตรีคนแรกของจังหวัดพิษณุโลก คือ นาง[[มยุรา มนะสิการ]] (จากการเลือกตั้ง พ.ศ. 2544)
* ตระกูลการเมืองที่ได้รับเลือกตั้งมากที่สุด คือ
20,563

การแก้ไข