ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระพุทธชินสีห์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
[[ภาพ:Phraputthachinaratwbowon05.jpg|thumb|พระพุทธชินสีห์]]
{{กล่องข้อมูล พุทธศาสนวัตถุ
| official_name = พระพุทธชินสีห์
[[ภาพ:Phraputthachinaratwbowon05.jpg|thumb| full_name = พระพุทธชินสีห์]]
| common_name = พระพุทธชินสีห์
| image_object = Phraputthachinaratwbowon05.jpg
| short_describtion = พระพุทธชินสีห์
| type_of_object = พระพุทธรูป
| school_of_art = [[ปางมารวิชัย]] [[ศิลปะสุโขทัย]]
| width = 5 ศอก 1 คืบ 5 นิ้ว
| tall = 7 ศอก
| material = สำริด ปิดทอง
| place_of_enshrined = [[วัดบวรนิเวสวิหาร]]
| important =
| footnote =
}}
 
'''พระพุทธชินสีห์''' เป็นพระพุทธรูปสำคัญพระองค์หนึ่งของหัวเมืองฝ่ายเหนือ สร้างขึ้นคราวเดียวกันกับพระพุทธชินราช และพระศาสดา ได้ประดิษฐานอยู่ในพระวิหารด้านเหนือของ[[วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ]] [[จังหวัดพิษณุโลก]]มาแต่ต้น ต่อมาพระวิหารชำรุดทรุดโทรมลง ขาดการปฏิสังขรณ์ [[สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพย์]] จึงโปรดให้อัญเชิญมาประดิษฐานที่[[วัดบวรนิเวศวิหาร]] เมื่อ พ.ศ. 2372