ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระโพธิสัตว์"

[[ไฟล์:Fugen Enmei Matsunoodera.jpg|right|thumb|150px|พระสมันตภัทรโพธิสัตว์]]
[[ไฟล์:Guan Yin of the South Sea of Sanya.JPG|right|thumb|150px|พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์]]
[[ไฟล์:Kokūzō Bosatsu.jpg|right|thumb|150px|พระอากาศครรภโพธิสัตว์]]
; [[พระกษิติครรภมหาโพธิสัตว์]]
(จีน: 地藏, ''Di Zang'', เกาหลี: ''Ji Zang'', ญี่ปุ่น: ''Jizo'', ทิเบต: ''Sai Nyingpo'', เวียดนาม: ''Địa Tạng'') พระโพธิสัตว์แห่งสัตว์นรกทั้งปวง หรือพระโพธิสัตว์ผู้มีมหาปณิธาน
 
; [[พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์]]
(จีน: 觀音, ''[[เจ้าแม่กวนอิม|Guan Yin]]'', เกาหลี: ''Guan Um'', ญี่ปุ่น: ''Kannon'', ทิเบต: ''Chenrezig'', เวียดนาม: ''Quán Thế Âm'') - พระโพธิสัตว์แห่งความกรุณา ผู้สดับเสียงคร่ำครวญในโลกและคอยช่วยเหลือสรรพสัตว์ให้ข้ามวัฏสงสาร เป็นพระโพธิสัตว์ที่ได้รับการยอมรับอย่างเป็นสากลที่สุดในพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน
 
; พระอักษมยมติโพธิสัตว์
ผู้ใช้นิรนาม